Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Thái Nguyên

Tổng vốn đầu tư: 9000 tỷ

Tỉnh/Thành PhốThái Nguyên

Ngày khởi công: 29-11-2018

Dự án khu đô thị Việt Hàn Phổ Yên Thái Nguyên

Tổng vốn đầu tư: 1.455 tỷ

Tỉnh/Thành PhốThái Nguyên

Ngày khởi công: 2020

Dự án khu đô thị Danko City Thái Nguyên

Tổng vốn đầu tư: tỷ

Tỉnh/Thành PhốThái Nguyên

Ngày khởi công:

Căn hộ chung cư Tecco Elite City Thịnh Đán, Thái Nguyên

Tổng vốn đầu tư: tỷ

Tỉnh/Thành PhốThái Nguyên

Ngày khởi công: 2017

Dự án khu đô thị Tấn Đức Earten Park Phổ Yên Thái Nguyên

Tổng vốn đầu tư: tỷ

Tỉnh/Thành PhốThái Nguyên

Ngày khởi công:

Trả lời